ตัวอย่างงาน

POWER PLANT

case study12-1

INSULATION PIPE SUPPORT

case study10

CHILLER PLANT

case study11-1

Gas Separation Plant

case study4

Recycle Plastic factory

case study3

Air Compressed plant

case study2

Feeding

Case Study1

ตัวอย่างงานออกแบบ

เสียง 2000 Hz

เสียง 250 Hz