งานควบคุมเสียง

Noise control solutions provider

ออกแบบงานวิศวกรรม
ครอบคลุมทุกแง่มุมของอุตสหากรรม
เข้าใจปัญหางานควบคุมเสียง
เลือกสรรวัสดุที่ใช่
ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
งบประมาณ และ ทางออกที่เหมาะสม

ควบคุมงบประมาณได้

ให้คำแนะนำสำหรับงานควบคุมเสียงเหมาะสมกับงบประมาณ และคาดการณ์ได้

เข้าถึงได้

พูดคุยปรึกษาอย่างเป็นกันเอง จากทีมงานที่มีประสบการณ์

ควบคุมเวลาได้

งานอุตสหกรรม งานซ่อมบำรุง เป็นงานที่ต้องควบคุมให้อยู่ในเวลาอันเหมาะสม ปรึกษาเราได้

คลังความรู้ที่ใช่

ศาสตร์ด้านต่างๆ ที่ต้องผสมผสานในงานควบคุม เสริฟให้ท่านเพื่อการพิจารณา อย่างเหมาะสม

งานฉนวนร้อนเย็นที่ใช่
Thermal Insulation

A ช่วยท่านอนุรักษ์พลังงานกับระบบอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น รวมถึงแนวทางการติดตั้ง ที่ทำให้งานออกมามีคุณภาพในระยะยาว และไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

ข่าวอุตสาหกรรม

ผลงานของเรา

PTT
Picture2

NOK
TAW
EGAT
Picture5
Picture6
Picture4
TTCL
SCG
Picture3

ห้องสมุดเทคนิค