เสียงรบกวนต่อชุมชน

เสียงรบกวน  เป็นเสียงไม่พึงประสงค์  เช่น เสียงรบกวนจากเครื่องจักร  เสียงกิจกรรมในโรงงาน เครื่องบิน  รถไฟ  การจราจร เสียงสัตว์เลี้ยง เสียงคนคุยเสียงดัง เสียงเล่นดนตรี คอนเสิร์ต  เสียงเหล่านี้ ล้วน เป็นเสียงที่ต้องการควบคุม ทำให้ลดลง  การวางแผนลดเสียงตั้งแต่ การก่อสร้าง เป็นแนวทางที่ต้องเตรียมการ  ทั้งด้านงบประมาณ และแนวทางที่เหมาะสม  เพื่อทำให้สังคมไม่เกิดการรบกวน หรือ เกิดความเครียด อันนำไปสู่ปัญหาทางสังคม ที่เราพบกันได้บ่อยๆ ในพื้นที่ต่างๆ ในปัจจุบัน

แนวทางการแก้ปัญหาเสียงดัง

เสียงดังไม่พึงประสงค์ เกิดขึ้นกับหลายพื้นที่ เช่น  โรงงาน อุตสาหกรรม  เสียงรบกวนจากท้องถนน  เสียงรบกวนจากเครื่องบิน  เสียงรบกวนจากรถไฟ  เสียงรบกวนจากกิจกรรมชุมชนต่างๆ

 

 

การกั้นเสียงห้องเครื่อง

 

ลดเสียงก้อง และเสียงอื้ออึงในไลน์การผลิต

 

ลดปัญหาเสียงดังของเครื่องจักร

 

ลดเสียงดังกระแทกของไลน์การผลิต

 

ลดเสียงดังผ่านท่อลำเลียง

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

หน่วยงาน Health Safety and Environment (HSE)  ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องปัญหาที่ส่งผลต่อคุณภาพในการทำงาน การควบคุมเสียงในพื้นที่ทำการ เป็นส่วนหนึ่งของวน-ระดับเสียงเฉลี่ย-๒๔-ชั่วโมง ประจำปี ๒๕๕๓”

หน่วยงาน HSE  ปัญหาเสียงดังในพื้นที่ทำงานในอุตสาหกรรม  ก่อให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน เริ่มจากอากาศ “หูอื้อ”  เมื่อผู้ปฎิบัติงานทำงานในพื้นที่เสียงดังในระยะเวลาหนึ่ง แต่มื่อผู้ปฏิบัติสัมผัสกับเสียงดังเป็นเวลานาน และสม่ำเสมอ จนนำไปสู่อากาศ “หูหนวก”  ถึงแม้กฎหมายจะมีข้อกำหนดให้ผู้ประกอบจัดให้มีการตรวจวัดประสาทหูเป็นประจำทุกปี แต่ในการจัดทำนโยบายการควบคุมเสียงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ HSE ต้องคำนึงถึง   ECHO EVOLUTIONS นำเสนอแนวทางที่เป็นมาตรฐานสำหรับการตรวจวัดอย่างมีระบบในการควบคุมเสียง วิธีการคำนวณระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ  (นำมาจาก Health Safety Executive จาก UK)

การคำนวณระดับเสียงที่ได้รับประจำวัน (Daily Exposure) 

 

การคำนวณะระดับเสียงที่ได้รับประจำสัปดาห์ (Weekly Exposure)

 

การคำนวณระดับการป้องกันเสียง (Hearing Protector)

 

“ตัวอย่างการลดเวลาการทำงานเพื่อลดระดับการป้องกันเสียง

 

ประเทศไทย หน่วยงานที่เกี่ยวขบ้องกับการควบคุมระดับเสียงในพื้นที่ปฏิบัติการได้มี ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม-เรื่อง-วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบก

Ambient Noise Level

ระดับเสียงต่ำสุด ที่ต้องเริ่มหามาตรการควบคุม

 

daily or weekly exposure of 80 dB

peak sound pressure of 135 dB

 

ระดับเสียงสูงสุด ที่ผู้ประกอบจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุม

daily or weekly exposure of 85 dB

peak sound pressure of 137 dB

ระดับเสียงในพื้นที่ต่่างๆ ที่แนะนำให้ควบคุม

การประมาณพลังงานเสียง

เราสามารถประมาณระดับเสียงจากเครื่องจักรประเภทต่างๆ ได้  เช่น

เสียงพัดลม

เสียงเครื่องอัดแรงดัน  (Compressor)

เสียงหอความเย็น   (Cooling Tower)

เสียงจากเครื่องสูบน้ำ (Pump)

เสียง Fluid Jet

เสียง Control Valve

เสียง Fluid Flower in Pipe

เสียง Boiler

เสียง Turbines

เสียง Internal Combustion engines

เสียง Furnace

เสียง Electric motors

เสียง Generators

เสียง Transformers

เสียง Gear

เสียง ยานพาหนะ รถยนต์ เครื่องบิน  รถตักดิน เป็นต้น

สนใจตรวจวัด หรือ ประมาณการณ์ ติดต่อเรา

การออกแบบกล่องครอบลดเสียง

 

 

 

กล่องครอบลดเสียง มีแนวทางการออกแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องจักร ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงได้หลายแบบ  การออกแบบ ต้องคำนึงถึง ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายสิ่งแวดล้อม  ฝ่ายซ่อมบำรุง และ ฝ่ายบริหาร ผู้ดูแลงบประมาณในการก่อสร้างกล่องครอบลดเสียง   การเลือกใช้กล่องครอบลดเสียง มีหลายปัจจัย และ หลายราคา  ระดับการลดเสียงของกล่องครอบ  ขึ้นกับการออกแบบในรูปแบบต่างๆ ดังแสดงไว้ในตารางข้างล่าง   สนใจให้เราออกแบบติดต่อ ผู้เชี่ยวชาญ ของเราได้

Acoustic enclosure