วัสดุไม่ใช่ทุกอย่างที่ทำให้เราควบคุมเสียงได้

แต่เกิดจากการพินิจ พิเคราะห์ข้อมูล และประเมินในสิ่งที่ดีที่สุด เราถึงได้พบกับแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในงานนั้นๆ

ฉนวนหุ้มท่อลำเลียง (Acoustic Pipe Insulation)

ประเภทโรงงาน :   โรงแยกก๊าซ

ระดับเสียงก่อนหุ้ม :  110 เดซิเบลเอ

ระดับเสียงหลังหุ้ม :  น้อยกว่า 85 เดซิเบลเอ

Blow Down Muffler (Silencer)

ประเภทโรงงาน :   บอยล์เลอร์

ระดับเสียงก่อนหุ้ม :  135 เดซิเบลเอ

ระดับเสียงหลังหุ้ม :  น้อยกว่า 95 เดซิเบลเอ

ฉนวนลดเสียงก้อง เสียงสะท้อน (Echo Noise)

ประเภทโรงงาน :   ห้องเครื่อง

ลดเสียงก้อง เสียงสะท้อน ทำให้ สื่อสารกันได้ชัดเจนขึ้น หลังจากการบุฉนวนในห้อง หรือ บนฝ้าเพดาน 

Acoustic insulation for large blower

ประเภทโรงงาน :  ปิโตรเคมี

ลดเสียงที่ดังออกมาจากตัวพัดลมระบายความร้อนในระบบขนาดใหญ่

 

เสียงก่อนหุ้ม  100 เดซิเบลเอ

เสียงหลังหุ้ม   <  85 เดซิเบลเอ

Acoustic Enclosure กล่องครอบลดเสียงเครื่องจักร

ประเภทโรงงาน :  โรงปั๊มโลหะ โรงทอผ้า โรงงานอุตสหกรรมทั่วไป

ครอบเครื่องจักร ด้วยกล่องครอบที่ออกแบบมาเพื่อกั้นเสียง ควบคุมการระบายความร้อน ช่องทางเข้าออกในการเข้าทำงาน และ บำรุงรักษา

 

เสียงก่อนหุ้ม  100 เดซิเบลเอ

เสียงหลังหุ้ม   <  85 เดซิเบลเอ