การกั้นเสียงในห้องเครื่อง

กั้นเสียงห้องเครื่อง

การกั้นเสียงในห้องเครื่อง

ในอุตสาหกรรม ห้องเครื่องเป็นหัวใจของเครื่องจักร เช่น คอมเพรสเซอร์ ปั๊ม  เครื่องเป่าล่า เป็นต้น  โดยมักมีโรงเรือนปิดกันแสงแดด และน้ำฝน หรือจากสัตว์ที่อาจเข้ามาทำลายอุปกรณ์ เช่น สายไฟ หรือ อุปกรณ์ทางไฟฟ้า

แต่ในอีกหลายๆ โรงงาน เราก็พบเช่นกันว่า มีการตั้งเครื่องจักร อยู่ด้านหลังโรงงาน หรือติดกับริมรั้วโรงงาน และส่งผลให้มีปัญหากับชุมชนที่อาจอยู่ก่อน หรือเข้ามาอยู่ภายหลังจากที่โรงงาน ตั้งอยู่แล้ว เป็นเวลาหลายปี  จากเหตุการณ์ดังกล่าว บ่อยครั้งโรงงาน ตกเป็นจำเลยในเรื่องร้องเรียนของเสียงที่ไปรบกวนสภาพแวดล้อม

 

การเลือกสร้างแนวกำแพงกั้นเสียงเป็นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการสร้างภาพลักษณ์ หรืออาจเป็นการกั้นเสียงไม่ให้ไปรบกวนชุมชนอย่างแท้จริง  แต่ถ้าต้องการคุณภาพของกำแพงกั้นเสียงในลักษณะนั้น การเลือกสร้างแบบจำลองกำแพงกั้นเสียงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ ระดับพลังงานเสียง ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในพื้นที่ และทิศทางการกระจายเสียง รวมถึง โครงสร้างอาคาร หรือ เครื่องจักร บางตัวที่ทำหน้าที่เป็นตัวกั้นเสียง หรือหักเหเสียงด้วย   การสุ่มสร้างกำแพง และเลือกวัสดุ ทั่วไป บ่อยครั้ง ผู้ประกอบการต้องสูญเสียเงินเพิ่มอีก เพราะกำแพงกั้นเสียงไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ

บริษัท เอ็คโค่ เอฟโวลูชั่นส์ จำกัด มีประสบการณ์ หลายปีในการจำลอง และเลือกใช้วัสดุกั้นเสียงที่ใช้ในการสร้างแนวกำแพงกั้นเสียง  และสามารถทำนายระดับเสียงหลังกำแพงเพื่อให้รบกวนชุมชนน้อยที่สุด และสามารถผ่านเกรณฑ์มาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการตรวจวัดเสียงในพื้นที่ทำงาน

ปรึกษาปัญหาได้ที่ บริษัทฯ