การสร้างกำแพงกั้นเสียง ในโรงงานอุตสาหกรรม

กำแพงกั้นเสียง

กำแพงกั้นเสียง ในพื้นที่แหล่งกำเนิดเสียง และ ลดเสียงรบกวนต่อพื้นที่เป้าหมาย

การสร้างกำแพงกั้นเสียง ในโรงงานอุตสาหกรรม

กำแพงกั้นเสียง

พื้นที่แหล่งกำเนิดเสียง

  • พื้นที่แหล่งกำเนิดเสียง อาจเป็นพื้นที่ภายในโรงงาน ที่มีเครื่องจักร กิจกรรม ต่างๆ ที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง และ เมื่อระดับเสียงจากเครื่องจักร มีการกระจายเสียงออกมายังริมอาคารที่เป็นขอบเขตของพื้นที่นั้น ๆ เสียงอาจกระจายไปรบกวน ต่อพื้นที่ชุมชน ที่อยู่รอบข้าง กฏหมายคุ้มครองเรื่องเสียงรบกวน ย่อมถูกนำมาพิจารณา แนวทางหนึ่งในการลดเสียงรบกวนต่อชุมชน คือ การสร้างกำแพงกั้นเสียงรอบพื้นที่ของแหล่งกำเนิดเสียง แต่การพิจารณาว่ากำแพงกั้นเสียง ควรทำด้วยวัสดุอะไร ยาวเท่าไหร่ หรือ สูงแค่ไหน และ กฏหมายควบคุมอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง อนุญาตให้ก่อสร้างได้หรือไม่ ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา และค้นหาคำตอบไปกับเรา ECHO EvOLUTIONS Co., LTD.
  • list item 2