การแก้ปัญหาเสียงดังกระแทก

เสียงกระแทก

การแก้ปัญหาเสียงดังกระแทก

ในโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก (Low End Petrochemical Plant) ในถังตั้งจะมีเพลาสอดขึ้นจากก้นถังสำหรับประกอบเครื่องผสม เครื่องผสมมีหลายชั้น และตอนติดกับกันถังจะมีใบผสมประกอบอยู่ ซึ่งระหว่างทำการผสมจะครอบคลุมพื้นถังทั้งหมด ที่ปลายบนสุดของเพลาส่วนมากจะมีใบผสมที่เล็กกว่าติดอยู่ ความเร็วรอบของปลายใบผสมประมาณ 40 เมตรต่อวินาที จะทำให้ของผสมเคลื่อนไหวราวกับเป็นของเหลว เพื่อชะลอความเร็วของการหมุนเวียนของผงพลาสติก จะสอดแผ่นชะลอความเร็วเอาไว้ในบริเวณที่ส่วนผสมอยู่ ฝุ่นละเอียดๆ ของพลาสติกที่มีความเร็วสูงจะกระทบกันทำให้เกิดความร้อนเนื่องจากการเสียดสี ขึ้นอย่างมาก และอาจจะให้ความร้อนเพิ่มเติมจากภายนอกได้อีก แล้วแต่ความต้องการซึ่งจะสามารถปรับได้อีก แล้วแต่ความต้องการซึ่งจะสามารถปรับได้ถึง 140 C  เม็ดพลาสติกกระแทกกับถังเหล็กทำให้เกิดเสียงดังไปทั่วโรงเรือน โดยระดับเสียงดังในย่าน 95 – 105 dB(A)  ระยะทางลำเลียงเม็ดอาจสั้นยาวตามสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน  ซึ่งเสียงจะเดินทางไปในแนวท่อลำเลียงและกระจายออก  แนวทางการแก้ปัญหามีหลายแนว เช่น  การหุ้มท่อด้วยฉนวน แต่มักมีคำถามเกี่ยวกับอุณหภูมิภายในท่อที่มีการควบคุมว่า เกิดการสะสมของความร้อนซึ่งทำให้เป็นภาระต่อระบบหล่อเย็น  แนวทางอีกแบบคือการสร้างผนังกั้นเสียงในแนวที่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่  ซึ่งอาศัยหลักการหักเหของเสียงได้ระดับหนึ่ง ระดับเสียงที่ลดได้มักอยู่ในช่วง 6 -10 dB