การแก้ปัญหาเสียงดังในท่อส่ง ลำเลียง

การลดเสียงในท่อลำเลียง

ระบบฉนวนยางลดเสียงที่ป้องกัน Corrosion Under Insulation

การลดเสียงดังในอุตสาหกรรมมีเกี่ยวข้องกับท่อลำเลียงมักนิยมใช้ฉนวนประเภทแร่ใยหิน หรือใยแก้ว ร่วมกับแผ่นเปลือกหุ้มที่ทำด้วยโลหะ  เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ฉนวนทั่วๆ ไป  ปัญหาการเกิดสนิมใต้ผิวฉนวน  หรือ เรียกว่า Corrosion Under Insulation (CUI)  เป็นตัวการสำคัญที่ผู้ควบคุมดูแลต้องการทางเลือกของฉนวนเพื่อลดปัญหาดังกล่าวที่ตามมาจากการหุ้มฉนวน  (ที่มา  Bureau Veritas).

ฉนวนยางชนิดเซลล์ปิด ถูกเลือกใช้อย่างกว้างขวาง ในงานฉนวนกันความร้อน โดยเฉพาะความสามารถในการป้องกันการเกิดปัญหาความเสี่ยงในการเกิด CUI  และนอกจากนี้ ยังมีความสามรถในการลดเสียงได้อีกด้วย

การพัฒนาเทคโนโลยีของฉนวนยาง ช่วยเพิ่มความต้องการด้านความปลอดภัยของฉนวน เพื่อคุณภาพของการลดเสียงทางอะคูสติก และเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดปัญหาการกัดกร่อนใต้ผิวฉนวน

ในเดือน กรกฎาคม 2003 ได้เริ่มมีการนำมาตรฐานที่ช่วยในการสร้างข้อกำหนดของระดับการลดเสียงดังจากท่อลำเลียง เรียกว่า มาตรฐานนี้ว่า ISO 15665  โดยแบ่งระดับออกเป็น Class ของฉนวนที่ใช้หุ้มท่อเพื่อลดเสียง โดยนำมาตรฐานนี้มาใช้แทนมาตรฐานเก่าซึ่งมีผู้ผลิตวัสดุฉนวนหลายรายนำมาตรฐานนี้ มาร่วมพัฒนาวัสดุ เพื่อทั้งลดเสียง และลดความเสี่ยงจากการกัดกร่อนผิวท่อจากฉนวนที่เปียกชื้นบนผิวท่อ โดยแบ่งระดับการลดเสียงตามตารางที่ 1 ตามระดับเสียงที่ลดได้ และขนาดของท่อที่แตกต่างกัน

เสียงท่อแก๊สขนาด 24-36 นิ้ว ส่งเสียงรบกวนชุมชนโดยรอบ ปริมาณแก๊สที่ผ่าน คอนโทรลวาล์วเปลี่ยนไป ความถี่เสียงก็เปลี่ยนไป การเลือกใช้ฉนวนที่ครอบคลุมเสียงในย่านความถี่กว้างช่วยให้ลดเสียงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ การบำรุงรักษาสภาพผิวท่อให้ปลอดจากการกัดกร่อนจากความชื้นและสภาพแวดล้อม ทำให้ประสิทธิภาพของฉนวนยางหุ้มท่อแก๊ส ArmaSound Industrial System มีประสิทธิภาพสูงในการลดเสียง ปลอดภัยต่อการกัดกร่อน C.U.I. ได้อย่างมาก สนใจดาวน์โหลดตัวอย่างงานได้ในเอกสารข้างล่างนี้  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มความต้องการของฉนวนในปิโตรเคมี

 ฉนวนต้องทำหน้าที่ป้องกันความร้อนถ่ายเท ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (condensation control)  ป้องกันเสียงดั และป้องกันอันตรายต่อผู้สัมผัสอุปกรณ์ที่หุ้มฉนวน
 ช่วงอุณหภูมิที่ครอบคุม ตั้งแต่  -196 องศาเซลเซียส ถึง มากกว่า 250 องศาเซลเซียส
 มีความทนทานไม่แตก หรือฉีกขาดได้ง่าย
 ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เช่น น้ำทะเล รังสียูวี น้ำทะเลกระเด็นใส่ และสารเคมีอื่นๆ ตามแต่สภาพ
 ป้องกันการกัดกร่อนของท่อ หรือผิวโลหะ ใต้ผิวฉนวน หรือเรียกว่า ่ Corrosion Under Insulation (CUI).

ตัวอย่างงาน

ตัวอย่างงาน

  • ท่อส่งแก๊สเข้าโรงไฟฟ้า
  • ท่อส่งของแข็งประเภทเม็ดพลาสติก เมล็ดกาแฟ
  • ท่อส่งลมดูดฝุ่นเสียงดัง