กล่องครอบลดเสียง (Acoustic Enclosure)

กล่องครอบลดเสียงออกแบบเพื่อลดเสียง โดยคำนึงถึง

  • โลหะเนื้อหนา ระบบสีคงทน ต่อสภาพแวดล้อม
  • ภายในประกอบด้วยวัสดุกั้นและดูดซับเสียง
  • ระบบผนังเป็นแบบ Modular panel สามารถถอดประกอบใหม่ได้
  • มีการคำนึงถึงการเข้าถึงในกล่องได้ง่าย เพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรภายใน
  • มีการออกแบบระบบระบายความร้อน เพื่อให้เครื่องจักร หรือมอเตอร์ภายในทำงานได้อย่างปกติ
  • มีระบบ Expansion Chamber หรือ Louver เพื่อลดเสียงในช่องเปิด
  • ลดเสียงได้ตั้งแต่ 8 – 30 dB(A) ขึ้นกับรูปแบบ

คลิ๊กดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ตัวอย่างงาน

ปรึกษาการสร้างกล่องสำหรับเครื่องจักรของท่านได้ที่  บ. เอ็คโค่ เอฟโวลูชั่นส์ จำกัด