ฉนวนกันเสียง และฉนวนดูดกลืนเสียง (Acoustic Absorber)

ฉนวนกันเสียง และ ฉนวนดูดกลืนเสียง (Acoustic Absorber)

ฉนวนดูดกลืนเสียง เป็นฉนวนกันเสียง ใช้สำหรับลดเสียงก้อง เสียงสะท้อนในห้อง กล่องครอบ แปะติดกับผนังได้ง่าย  บางประเภท มีคุณสมบัติดูดกลืนเสียงได้ดี  รูปลักษณะที่เป็นรูป แผ่นเรียบ ซิกแซก หรือรูปลิ่ม หรือรังไข่ ทำหน้าที่ช่วยหักเหเสียง  การหักเห จะช่วยทำให้เสียงกระจายภายในห้องได้ดีขึ้น และทำให้ได้ยินเสียงได้ชัดเจนขึ้น แต่ต้องเลือกความหนามากพอ ที่จะดูดกลืน ความยาวคลื่นที่เราสนใจ