ฉนวนหุ้มท่อ (Acoustic Insulation Systems)

ArmaSound Industrial System ระบบฉนวนยางตัวแรกที่ลดเสียงในท่อลำเลียงแก๊ส ของไหล และของแข็ง ได้ตามาตรฐาน ISO 15665 ว่าด้วยเรื่องของ Acoustic Pipe Insulation for Pipes, Valves and Flanges

 

  • ติดตั้งง่่าย
  • ป้องกันการกัดกร่อนใต้ผิวฉนวน
  • ประกอบด้วยฉนวนดูดกลืนเสียง ฉนวนกั้นเสียง และเปลือกหุ้มฉนวน
  • ทุกองค์ประกอบในระบบเป็นยาง และถ้าต้องการเปลือกหุ้มฉนวนด้วยโลหะก็สามารถลดเสียงได้เช่นกัน
  • ผ่านมาตรฐาน ISO 15665, Shell DEP, NORSOK, ASTM E1222

คลิ๊กดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก

ตัวอย่างงาน