บริการงานติดตั้งฉนวนลดเสียง และ ฉนวนร้อนเย็น (thermal acoustic insulation, thermal insulation)

บริการงานติดตั้งฉนวนลดเสียง และ ฉนวนร้อนเย็น (thermal acoustic insulation, thermal insulation)

ด้วยประสบการณ์งานฉนวนที่ยาวนาน บริษัทฯ นำเสนอแนวทางการติดตั้งฉนวนยางลดเสียงหุ้มท่อ (Acoustic Pipe Insulation) ซึ่งทำงานได้ผลอย่างมีนัย ปลอดภัย ต่อสภาพแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดปัญหา

ท่อลำเลียงที่อุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส

  • ระบบฉนวนยาง ArmaSound Industrial System (A-D)
  • ผ่านมาตรฐานการลดเสียง ISO 15665 Class A, B, C
  • ผ่านมาตรฐานการลดเสียงในโรงกลั่น Class D acc. to Shell DEP Spec. No. 31
  • ผ่านมาตรฐานงานในเรือ NORSOK R-004, Class 6, 7, 8
  • ผ่า่นมาตรฐาน ASTM E 1222
  • ไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนใต้ผิวฉนวนเหมือนระบบฉนวนอื่นๆ (Corrosion Under Insulation :  CUI)
  • น้ำหนักเบากว่า่ ระบบทั่วไป จึงลดต้นทัุนในการทำงาน

ท่อลำเลียงที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 80 องศาเซลเซียส

  • ระบบที่ป้องกันทั้ง เสียง และ ป้องกันความร้อนจากอุณหภูมิของท่อ
  • ใช้กับงานระบบท่อร้อน เช่น ในโรงงาน ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า หรือโรงงานที่มีระบบท่อลำเลียงร้อน

และบริษัทฯ ยังรับติดตั้งงานฉนวนเย็นในระบบทำความเย็น และเครื่องเย็นทั่วไปด้วยฉนวนยางชนิดเซลล์ปิด รับให้คำแนะนำในด้านการประหยัดพลังงานจากการเลือกใช้ฉนวน